Черни връх 4K

Карта на Хижите в България
Кикиш
Балканити
Черни връх
Септември
Бунтовна
Планинарска песен
Камен Дел
Вихрен
Мальовица
Ловна
Академик
Рай
Конгур
Беласица
Чайната

Карта на Хижите в България