Черни връх
Влек Меча поляна
Бунтовна
Планинарска песен
Камен Дел
Вихрен
Мальовица
Ловна
Академик
Рай
Конгур
Беласица
Чайната
Амбарица
Дерменка
Мазалат
Орлово гнездо
Заслон Ботев
Тъжа
Ехо
Плевен
Триглав
Вежен


Купи си BUFF Карта на Хижите в България