Черни връх
Тази камера се излъчва благодарение на "Българска Организация на Хижите с Обсервация" и заслон "Черни Връх"


Карта на Хижите в България