free web site makerГеографска карта на Хижите в България

Картата на "Хижите в България" не се продава и не се купува - подарява се срещу безвъзмездно дарение.Картата включва:

- Над 300 хижи и заслони с име, надморска височина и местоположение

- Натура 2000 зоните

- Защитените територии в България

- Природни и национални паркове

- Пътна инфраструктура

- Защитени местности

- Природни забележителности
Можете на заявите своята карта като попълните този формуляр:

ТУК