F Планинска Спасителна Служба
free web site makerПланинска Спасителна Служба

При нещастен случай:
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112
1470 (за всички мобилни оператори)
02 963 2000 – централен денонощен пост на ПСС
За справки или съвети 1471 (за всички мобилни оператори)
e-mail: pss@redcross.bgЗадачи

Планинската спасителна служба изпълнява следните специфични задачи:

-Оказва помощ на пострадалите в планините.
-Развива профилактична дейност за предотвратяване на нещастията в планините.
-Провежда търсене на изгубени и транспортиране на пострадали в планините.
-Извършва обучението и квалификацията на планинските спасители.
-Организира и поддържа експлоатацията на спасителните постове.
-Съдейства при опазването на околната среда.
-Участва заедно с други специализирани служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи.
-Провежда търсене и транспортиране на загинали в трудно достъпни планински терени по искане на компетентни органи.


Поведение при нещастен случай в планината

Поведение при нещастен случай в планината:

-Ако станете свидетели на нещастен случай в планината, първата ви задача е да се погрижите за сигурността, вашата собствена и на пострадалия.
-След като се уверите, че няма риск от последващо нараняване, трябва да пристъпите към трезв анализ на ситуацията и да осигурите подходяща помощ.
-Ако нямате обхват на мобилния телефон, най-добрият начин е да изпратите някого до място със сигнал или до най-близката хижа, оборудвана с радиотелефон и да се обадите на телефон 112, или да алармирате Планинската спасителна служба на телефон 02 963 20 00, или на кратък номер 1470 (за всички мобилни оператори).
-Добре е куриерът да има списък със симптомите на пострадалия, за да се осигури адекватна лекарска намеса. След като установите контакт, изчакайте пристигането на спасителния екип, като имате пред вид, че в планинските терени това не винаги може да стане бързо. Ако сте близо до пострадалия, следете за състоянието му и записвайте промените му. Това ще бъде от полза на лекарите. Ако вие се обаждате за помощ, изчакайте и посрещнете спасителния екип, за да ги заведете до мястото на нещастието.
-При продължително изчакване и след падането на нощта започва постепенното охлаждане на пострадалия, а и на придружаващите го здрави хора. Не забравяйте да поддържате жизнения ритъм на пострадалия, като го завиете с топли дрехи и му давате калорична храна и вода (освен ако не е противопоказно).Безплатно приложение на ПСС

Българска Организация на Хижите с Обсервация искаме да напомним да инсталирате приложението на ПСС,
което има две прости функции, но в случай на нужда те могат се окажат безценни.
Чрез него с SMS можете да изпратите своите координати до телефона на ПСС,
а освен това можете и да се свържете с дежурния спасител, за да обясните от каква помощ се нуждаете.
От ПСС традиционно са подготвили и серия от практически съвети към туристите,
така че не пропускайте да се запознаете и с тях.

Планинските спасители на ПСС при БЧК отново напомнят на всички любители на планината:

-Планирайте преди да тръгнете! Проучете внимателно маршрута!
-Съобразете екипировката, опита си и възможностите си спрямо маршрута.
-Проверете метеорологичната прогноза преди да тръгнете.
-Научете основни похвати за оказване на първа помощ!
-Ходенето сам в планината води до сериозни рискове!
-Пестете батерията на телефона си.
-Преди да тръгнете, информирайте някого за Вашия маршрут.
-Качете на телефона си мобилното приложение на ПСС!
-Вземете сладки храни, които бързо възстановяват енергията.
-При топло време обезводняването е сериозен проблем. Носете вода!
-Независимо от условията носете свирка, челник, резервни батерии.
-При нужда от помощ запазете спокойствие!
-Ако имате сериозен проблем, подайте сигнал за помощ на тел. 112 и изпратете SMS с вашите координати чрез мобилното приложение на ПСС.
-Направете си планинска застраховка!