Септември

Хижа Септември е включена в проекта на

Българска Организация на Хижите с Обсервация с финансовата подкрепа на